Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


 Ο ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΜΑΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟ 12.500 ΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟYΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάθε κοινωνία και κάθε κοσμοθεωρητικό σύστημα έχει την ιδική του άντίληψι δια τον ιστορικό χρόνο. Δια κάθε παραδοσιακή άντίληψι,η Ιστορία της γης και του Άνθρωπου έχει διάρκεια απείρων αιώνων -ό Πλάτων ομιλεί δι' ανθρώπινη παρουσία έπι της γης εκατό εκατομμυρίων ετών!- και κατά τήν διάρκεια αυτής της μακράς Ιστορίας εναλλάσσονται περίοδοι άνθίσεως του πολιτισμού, με άλλες καταστροφής και βαρβαρότητος. Τοιουτοτρόπως, η Ιστορία θεωρείται ώς κυκλική-σπειροειδής καθώς ένα δεδομένο επίπεδο πολιτισμού χάνεται και ανακτάται επανειλημμένως.

Ή παραδοσιακή αυτή άποψις συνάδει προς τις άλλες παραδοσιακές κοσμοθεωρητικές θέσεις, δηλαδή το