Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Τι έχει απομείνει στην ΕλλάδαΈλληνες έχετε πατρώα γη; Έχετε Θρησκεία που να την πιστεύετε και να την εφαρμόζετε στην πράξη; Έχετε πολιτικούς Άξιους; Σαν Έθνος έχετε στόχους; Πως μας βλέπουν τα άλλα έθνη;  Προστατεύετε το Δημόσιο συμφέρον; Έχετε

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ΤΕΛΟΣΣκάνδαλα κακοδιαχείριση ρεμούλα,  ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια εικόνα παράγκας ποδοσφαίρου. Διεφθαρμένες διοικήσεις οδήγησαν το