Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Αίτηση μέλους για το το νέο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου Κίνημα Δημοκρατικών Σοσιαλιστών.

Ο/Η υπογεγγραμμένος-η.... κάτοικος... δηλώ υπεύθυνος και εν γνώσει του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι:
1. Αποκηρύσσω το ΠΑΣΟΚ και τας παραφυάδας αυτού.
2. Το συμπληρωθέν  υπ'εμού ιδιοχείρως
αυτοβιογραφικόν σημείωμα είναι αληθές, καθ΄όλον αυτού το περιεχόμενον.
3. Θα είμαι νομιμόφρων καθ'όλας μου τας εκδηλώσεις
4. Ουδόλως θα με επηρεάσει εφεξής το τε παρελθόν μου και το τοιούτον των μελών της οικογενείας μου.
5. Θα αναφέρω αμέσως και αρμοδίως πάντα ο οποίος αποπειραθεί να με προσηλυτίσει εις ιδεολογίας ασχέτους με την εθνικοφροσύνην μου, ως Έλληνας
6. Θα απέχω πάσης πολιτικής και κομματικής δραστηριότητας 
7. Δεν θα συμμετάσχω εις ουδεμίαν παράνομον οργάνωσιν-σύλλογον-ένωσιν, οίτινες εξυπηρετούν σκοπούς του ΠΑΣΟΚ και των παρανόμων παραφυάδων αυτού.
8. Θα διακόψω πάσα σχέσιν με οργανώσεις-συλλόγους-ενώσεις
9. Συνένταξα αβιάστως το αυτοβιογραφικόν, όσο και την παρούσα δήλωσιν.
10. Αποδέχομαι τας συνέπειας των νόμωμ εις περίπτωσιν μη τηρήσεως των δια της παρούσης δηλωθέντων. 
                                                                                        Εν.... τη... 2015
                                                                                           Ο/Η Δηλών/ούσα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..