Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Βάλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. -ΤΑΙΠΕΔΗ Εισαγγελία Διαφθοράς - επικεφαλής η εισαγγελέας, Ελένη Ράικου - άσκησε ποινικές διώξεις για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για τις πωλήσεις ακινήτων που έγιναν από το ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων. Οι
ποινικές διώξεις αφορούν τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απιστίας με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου.

Όπως έγινε γνωστό οι διώξεις στρέφονται:

Κατά των μελών του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων -  είχε την ευθύνη για την εισήγηση των τιμών για τις πωλήσεις των 28 συνολικά ακινήτων  - τα οποία φέρονται ότι διέπραξαν το κακούργημα της απιστίας με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου.

Κατά των τριών μελών του ΤΑΙΠΕΔ (επί προηγούμενης κυβέρνησης) τα οποία φέρονται να διέπραξαν υπεξαίρεση, αδίκημα που αφορά το γεγονός ότι δεν κατέθεταν αυθημερόν μαζί με το κεφάλαιο και τους τόκους, ως όφέιλαν, τους οποίους εισέπρατταν από τις πωλήσεις των ακινήτων. Αντί αυτού κατέθεταν τους τόκους την τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.

Πωλήσεις ακινήτων σε τιμές μη συμφέρουσες
Η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς ξεκίνησε μετά από αναφορά που υπέβαλαν δικηγόροι του Πειραιά για το αν νόμιμα και σε τιμές συμφέρουσες πωλήθηκαν 28 ακίνητα του δημοσίου.
Την έρευνα διενήργησαν οι εισαγγελείς Ιωάννης Σέβης και Αγγελική Τριανταφύλλου και διαπίστωσαν, όπως αναφέρουν, στο πόρισμά τους, ότι οι πωλήσεις των ακινήτων αυτών έγιναν σε τιμές μη συμφέρουσες.
Η συνολική ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τους εισαγγελείς σε περίπου 600 εκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι με βάση το καταστατικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ τα μέλη του δεν έχουν ποινικές ευθύνες ούτε και αστικές για πράξεις η παραλείψεις τους που έχουν τύχη εγκρίσεως του επιστημονικού συμβουλίου του και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως εν προκειμένω για την πώληση των ακινήτων.
Για το λόγο αυτό τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ διώκονται για υπεξαίρεση για το θέμα των τόκων και όχι για απιστία.
Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάστηκαν 28 ακίνητα τα οποία χαρτογραφήθηκαν σε δυο χαρτοφυλάκια σε εκτέλεση του δεύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής για την υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων.
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014 με ομόφωνη εισήγηση του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και απόφαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Καταρτίστηκαν δυο συμβάσεις πώλησης και 28 συμβάσεις επαναμίσθωσης για 20 χρόνια για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου με αντισυμβαλλόμενο μέλη το ελληνικό δημόσιο και δυο αναδόχους (Eurobank Properties, ΕΘΝΙΚΗ Πανγαία). Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 261 εκατ. ευρώ ενώ το δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει ετησίως μισθώματα που για το πρώτο έτος ανέρχονταν σε 25,5 εκατ. ευρώ.

Εισαγγελικό πόρισμα: Υποτιμήθηκε η εύλογη αξία των ακινήτων
Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα που αριθμεί 200 σελίδες, τα μέλη του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων παρότι μπορούσαν λόγω των γνώσεων και των ικανοτήτων τους να εισηγηθούν τροποποίηση των όρων της συναλλαγής ώστε η αξιοποίηση της περιουσίας να είναι συμφέρουσα για το δημόσιο, εντούτοις ομόφωνα γνωμοδότησαν προς το ΔΣ ότι η διαδικασία που τηρήθηκε ήταν επωφελής ενώ αποδείχτηκε ασύμφορη και απειλούσε ζημιά του ελληνικού δημοσίου ανερχόμενη σε τουλάχιστον 580 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται στο πόρισμα ότι αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση το ποσό των 6,6 εκατ ευρώ που αντιστοιχεί σε μίσθωμα που πλήρωσε το δημόσιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015 για τη μίσθωση κενών ή εν μέρη κενών κτιρίων για το κτίριο του Κεράνη και το κτίριο του υπουργείου Υγείας (πρώην Ολυμπιακό κέντρο γραπτού Τύπου).
Σε άλλο σημείο του πορίσματος γίνεται λόγος για υποτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων με αποτέλεσμα να εισπράττεται μικρότερο τίμημα.
Σε άλλες περιπτώσεις σημειώνεται ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά η αξία γης (ακίνητα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γενικού Χημείου του Κράτους), ενώ σε άλλες περιπτώσεις σημειώνεται ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά η μελλοντική τους υπεραξία λόγω της μεταβολής στις χρήσεις γης, για παράδειγμα ακίνητο του υπουργείου Παιδείας.

Τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσαν άμεσα τους αναλογούντες τόκους
Σε ότι αφορά την ποινική ευθύνη των μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ως προς την πράξη της υπεξαίρεσης σημειώνεται στο πόρισμα, ότι ενώ τα μέλη του όφειλαν αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας και την είσπραξη του τιμήματος το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες να πιστώσουν το ποσό στον ειδικό λογαριασμό του δημοσίου μαζί με τους αναλογούντες τόκους, εντούτοις δεν απέδωσαν άμεσα τους τόκους που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ και τους κατέθεσαν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που προέβλεπε ο νόμος.
Υπόθεση που περιλαμβάνεται στην έρευνα για υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου αποτελεί και η δεύτερη δικογραφία που ερευνήθηκε από την εισαγγελία διαφθοράς και αφορά το γνωστό εμπορικό κέντρο.
Με τον ίδιο τρόπο το ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσε στο δημόσιο τόκους που φτάνουν τα 361.000 ευρώ. Σε βάρος των τριών μελών του ΤΑΙΠΕΔ ασκήθηκε δίωξη για υπεξαίρεση.
Για την υπόθεση αυτή η δικογραφία διαχωρίστηκε και συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί απιστία σε βάρος του δημοσίου που σχετίζεται με την ουσία της πώλησης δηλαδή το τίμημα.

Σημειώνεται ότι η  δικογραφία ανατέθηκε για περαιτέρω διερεύνηση στον ανακριτή διαφθοράς Κωνσταντίνο Σαργιώτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..