Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Μετά μαλακίας φιλοσοφοῦμεν.Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας έλεγε ο Περικλής στον επιτάφιο. Που να ήξερε ότι σήμερα φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ ἄνευ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν μετά μαλακίας. Στην Ελλάδα σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να.....

Una Faccia Una Razza; Μια Φάτσα Μια Ράτσα!!!!