Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Μία υπόθεση.

Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η ΕΣΣΔ και το 1945 νικητές ήταν η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ιταλία. Γύρω στο 1960 θα είχε γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ τους ή αν είχαν μετά το 1945 πυρηνικά όπλα στα χέρια τους. Αυτά θα είχαν επιβάλει το