Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Είναι διάχυτο γύρω μας το πνεύμα του εκπεσμού και της σήψεως.Οι Θεσμοί υπονομεύονται, οι αξίες διαβρώνονται, οι αρετές μυκτηρίζονται και οι πολίτες διασύρονται και εμπαίζονται.
Είναι διάχυτο γύρω μας το πνεύμα του εκπεσμού και της σήψεως.
Στον ιδιόμορφο πολιτικό και κοινωνικό μας περίγυρο εκκολάπτονται με ταχύτητα καταπλήσσουσα: Εταιρείες

Χάσαμε τον Μπούσουλα.Μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα, οι πυξίδες των πλοίων ήταν απλές κατασκευές, που ο καπετάνιος και το πλήρωμα της γέφυρας τις τσέκαραν συχνά και έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις όταν μπορούσαν. Μεσοπέλαγα όμως ήταν

Αλίμονο στα κράτη που η επιβίωσή τους εξαρτάται από την φορολογία των πολιτών. Πολιτικοί και άγνοια.

Πολιτικοί είναι αυτοί που  ψηφίζουν νομοσχέδια  για τα οποία ξέρουν λίγα, με πρόφαση την καλύτερη λειτουργία του κράτους  και να εξαλείψουν ανισότητες  και στρεβλώσεις για τις οποίες ξέρουν λιγότερα, σε ανθρώπους για τους οποίους δεν