Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Άρθρο 116 του ΚπολΔ περί «Καθήκοντος της Αληθείας»Τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων πρέπει να τηρούν  το  Άρθρο 116 του   ΚπολΔ  περί «Καθήκοντος   της Αληθείας» , ήτοι περί της  υποχρέωσης
«Οι διάδικοι,  οι νόμιμοι αντιπρόσωποι  και οι πληρεξούσιοί τους οφείλουν να τηρούν τους