Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Ακατάλληλοι ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ σε Θράκη και Μακεδονία.Ακατάλληλοι ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ σε Θράκη και Μακεδονία, καταγγέλλει ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ Μ.ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ. Δες τε φωτογραφίες με ξύλινους στύλους, που