Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Δεν έχουν στον Ήλιο μοίρα.


Το βδέλυγμα της ερημώσεως.Κατά Μάρκον ευαγγέλιο 13 7-9Κατά Μάρκον ευαγγέλιο 13 7-9
Ο Ιησούς είπε:
Όταν ακούσετε ότι γίνονται
πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε πρέπει γίνουν αυτά, δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου, και το ένα βασίλειο εναντίον του