Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Μάθε γέρο γράμματα.
Μόνο με επιμόρφωση και συνεχή ενημέρωση μπορείς να ανταποκριθείς στο ασταθές, δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό φορολογικό σύστημα της Ελλάδας. Αναγνωρίζοντας αυτό το