Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια.Σε ξένα χέρια πέρασε η Εθνική Τράπεζα.
Την  εκλογή  νέων  μελών  στο  διοικητικό  της  συμβούλιο 
ανακοίνωσε  η  Εθνική  Τράπεζα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική της ανακοίνωση, το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ως μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου τούς κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley.
Η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και κάθε
άλλου  πιστωτικού  ιδρύματος  τελεί  υπό  την  έγκριση  και  τον  διαρκή  έλεγχο  του  Ενιαίου Μηχανισμού  Εποπτείας  (Single  Supervisory  Mechanism  -  SSM)  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής Τράπεζας.
Μετά τον ΟΛΠ και η Εθνική Τράπεζα πέρασε, και φανερά πλέον, σε ξένα χέρια και έπεται
συνέχεια, για το σύνολο του Εθνικού πλούτου της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..