Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Δήμαρχε πλήρωνε τώρα 1.230.000 ευρώ .Ήθελες δεξιώσεις και φιλοξενίες.Ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα,  προχώρησε σε καταλογισμό ύψους 1.230.000 ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρο σε βάρος του πρώην δημάρχου Λειψών και
επικεφαλής της παράταξης «Νησιωτική Ανατροπή» στην μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Μπενέτου Σπύρου και στον ταμία του ίδιου δήμου!
Ο καταλογισμός έγινε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου παραστατικών και απόψεων που εξέφρασαν οι επαπειλούμενοι με καταλογισμό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ περίπου σε φύλλα μεταβολών και ελλείψεων του επιτρόπου που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση έκτακτου κατασταλτικού ελέγχου στις οικονομικές χρήσεις της πενταετίας 2004 – 2009.
Στην πλειοψηφία τους οι δαπάνες που κρίθηκαν παράνομες αφορούν σε φιλοξενίες και έξοδα δεξιώσεων που πραγματοποιήθηκαν χωρίς αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και περαιτέρω σε έργα που έγιναν κυρίως με αυτεπιστασία χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
4 δημοτικοί σύμβουλοι της ίδιας περιόδου, ως μέλη της δημαρχιακής επιτροπής έχουν καταλογιστεί με το χρηματικό ποσό των 117.000 ευρώ, που αφορά σε δαπάνες για την καταβολή μισθών σε εργάτες που απασχολήθηκαν σε έργα που εκτελέστηκαν χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ενώ σε 10 περίπου δημοτικούς συμβούλους έχουν καταλογιστεί δαπάνες ύψους από 900 έως 1250 ευρώ.
Οι καταλογιστικές πράξεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Δήμο Λειψών και έχουν κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους στον έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα έχει κινηθεί η διαδικασία από την δημοτική αρχή για την βεβαίωση τους στους καταλογισθέντες.
Άμεσα αναμένεται να κινηθεί διαδικασία από τους τελευταίους για την ανακοπή και την αναστολή των καταλογισμών άλλων θα κινηθεί διαδικασία για την αναγκαστική είσπραξη τους από τον Δήμο Λειψών.
Σημειώνεται ότι από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..