Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Πως;Πως μπορεί  να εξηγήσει κανείς την διαφορά των προεκλογικών υποσχέσεων των κομμάτων από τα πεπραγμένα τους .Ο Γιώργος Παπανδρέου μας έλεγε λεφτά υπάρχουν και δεν έλεγε ψέματα . Υπήρχαν και υπάρχουν λεφτά Βρέθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ στα