Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Διαχρονικά ανθέλληνες οι κυβερνώντες. Δοτοί είναι;Αντί να βοηθήσουν τους Έλληνες Μικρασιάτες  πρόσφυγες έβγαζαν φιρμάνια να μείνουν εκεί και να τους σφάξουν οι Τούρκοι όπως και έγινε… Συνωστισμός  
«Πας πλοιοκτήτης, πράκτωρ, πλοίαρχος ή άλλο οιονδήποτε μέλος του πληρώματος πλοίου τινός, όστις ήθελεν αναλάβει όπως διευκολύνη ή δεχθή την εις την Ελλάδα μεταφοράν των περί ων η απαγόρευσις προσώπων, τιμωρείται διά φυλακίσεως 6 τουλάχιστον μηνών και διά χρηματικής ποινής

«Αραβική Άνοιξη» Παράγοντες επιρροής στην προσφυγική κρίσηΑΡΘΡΟ: Βασίλη Γιαννακόπουλου, γεωστρατηγικού αναλυτή και συγγραφέας του βιβλίου  05.03.2016
Αναμφισβήτητα, η προσφυγική κρίση συνιστά μείζονα εθνική πρόκληση, αν όχι εν δυνάμει απειλή, η οποία, όπως επισημαίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, εκφεύγει όχι μόνο των δυνατοτήτων της χώρας αλλά ακόμα και ολόκληρης της Ευρώπης. Μάλιστα,ιεραρχικά τοποθετείται υπεράνω της