Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΑΣΦΑΛΤΟΣ-ΣΥΝΟΡΑ.1992 ΠΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣΗ ΕΟΚ με υποθήκη και εγγύηση το πετρέλαιο μας ενέταξε το 1981… πλήρες μέλος μας δανειοδότησε και μας δανειοδοτεί. 

Τώρα …Ένα είναι σίγουρο θα είμαστε το πρώτο εν πτωχεύσει μέλος  η πρώην μέλος της ΕΟΚ. 

Με κατασχεμένα για χρέη προς ΗΠΑ το πετρέλαιο με απειλούμενα σύνορα θα μας κρατήσει; Με ποια ταχύτητα