Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Δικτατορία – ΔημοκρατίαΗ Χούντα διοίκησε την Ελλάδα κατακριτέα επί 7 χρόνια. 
Τα κακά που έκανε ήταν εξορίες, (Γυάρος, κτλ), συμμετοχή στην απώλεια εδαφών της Κύπρου και πολλά άλλα που θα απαριθμήσω. 
Έβγαλε από την νεολιθική εποχή τα χωριά. Σε κάθε χωριό πήγε ηλεκτρικό ρεύμα, άνοιξε δρόμους(χωρίς την συμβολή εργολάβων), με την ΜΟΜΑ. Ακόμη υπάρχουν οι δρόμοι αυτοί. 
Χάρισε τα χρέη στην αγροτιά, μέχρι τότε εάν δεν πλήρωνες τα