Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Ποια Ελλάδα θέλετε Πατριώτες;Τρεις ειδήσεις που σκιαγραφούν την πραγματικότητα, για εσάς η κρίση και η επιλογή του μέλλοντος στα χέρια σας είναι η μοίρα η δικιά σας και των παιδιών σας. 
Πατήστε τους συνδέσμους και διαβάστε: