Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα...
Του Γιάννη Ντάσκα
 Ορισμένοι στην Δικαιοσύνη αντιδρούν ,όπως αντιδρούν πολλοί στην πολιτική και  πολλοί στη δημοσιογραφία. Αντί αυτοί οι πολλοί να  παραδεχθούν ότι μέγας αριθμός πολιτικών και μέγας αριθμός (μεγάλο) δημοσιογράφων είναι διεφθαρμένοι ,χρηματιζόμενοι, εκβιαστές ...ερημοσπίτες  κλπ αντιδρούν συντεχνιακά και υποστηρίζουν ότι κάθε αναφορά σε διεφθαρμένη πολιτική σκηνή και