Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Γράφει ο Σωφρόνιος και βοήθειά σας.
Απευθύνομαι στους φτωχούς που έχουν πάρει τον δρόμο της αμαρτίας και γι΄αυτό υποφέρουν και δεν πρέπει να διαμαρτύρονται.
Όσες αποφάσεις έχουν πάρει μέχρι σήμερα οι κυβερνώντες είναι