Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

α) Αν και δεν υλοποιήθηκε, αξίζει να καταγραφεί… Λέγεται ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ως Πρωθυπουργός το 1975, είχε καλέσει στο γραφείο του, τον Υπουργό Πολιτισμού Κ. Τσάτσο και τον επικεφαλής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ευάγγ. Παπανούτσο και, μεταξύ