Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα.

Το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων δημοσιοποίησε την «Έκθεση για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην

Σε 6 φωτογραφίες τα παραλειπόμενα της παράδοσης-παραλαβής. Είπαν:


Η κ.Γεροβασίλη ευχαρίστησε τον ΣΥΡΙΖΑ και κατακευραύνωσε τον κ.