Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

1941-2017 ομοιότητες

Η Ελλάδα το 1941 ήταν κατεχόμενη χώρα η οποία διαμελίστηκε σε τέσσερις κατακτητές: Γερμανούς, Ιταλούς, Βούλγαρους και Αλβανούς που αριθμούσαν 860.000 στρατιώτες και αξιωματικούς. Επίσης η Ελλάδα συντηρούσε το επίλεκτο