Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Τα Μελλοντικά μας συνορα εντος του 2017.


Η ΕΟΚ με υποθήκη και εγγύηση το πετρέλαιο μας ενέταξε το 1981… πλήρες μέλος μας δανειοδότησε και μας δανειοδοτεί.

Τώρα …Ένα είναι σίγουρο θα είμαστε το πρώτο εν πτωχεύσει