Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Διαλέξτε,είναι οι μόνες λύσεις για την Σωτηρία της Ελλάδας του αύριο.

Μετά την ψήφιση του 4ου μνημονιου είναι θέμα χρόνου η καταστροφή της χώρας και η εκρίζωση των Ελλήνων το Προγκρόμ έχει αρχίσει από το πρώτο μνημόνιο. Τώρα θα ολοκληρωθεί με το