Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Ο Νόμος σε ερωτά, η πατρίς σε ακούει, η αλήθεια σε δικάζει.

Παρά τοις Αιγυπτίοις οι νεκροί εδικάζοντο προ της ταφής. Τον νεκρόν έφερον εις τας όχθας ένθα υπήρχον οι Δικασταί και ο δημόσιος κατήγορος εξεφώνει προς τον νεκρόν το όποιος και αν είσαι δος λόγον των πράξεων σου εις την πατρίδα. Ο Νόμος σε ερωτά, η πατρίς σε ακούει, η αλήθεια σε δικάζει.
Εκεί ο νεκρός παρίσταντο άνευ ισχύος, άνευ συνοδείας, αδιακρίτως

Σε πλειστηριασμό 1.600.000 ακίνητα – Πώς θα σώσετε το σπίτι σας

Από τον Αύγουστο όσα ακίνητα έχουν χρέη θα βγαίνουν πάραυτα σε πλειστηριασμό από την κυβέρνηση...
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
«Δυστυχώς, ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων και χιλιάδες άνθρωποι θα χάσουν το σπίτι τους, αν οφείλουν σε Δημόσιο ή τράπεζες», τονίζει η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου.
Ουσιαστικά,το νέο «κύμα» των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων θα αφορά μη