Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Χάνονται τα χελιδόνια

Τα εντομοκτόνα και ο λοιμός των αποδημητικών..
Ο πληθυσμός των λευκοχελιδονιών και των σταβλοχελιδονιών μειώνεται συνεχώς. Η έλλειψη τροφής και χώρων επώασης είναι τα κύρια αίτια της μείωσης. Για να καταφέρουν να επιζήσουν χρειάζονται τη βοήθεια του ανθρώπου. «Στο παρελθόν τα χελιδόνια