Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Κινέζοι κατσαπλιάδες καταστρέφουν την Ελλάδα.

Κινέζοι κατσαπλιάδες έκαναν συστηματικά παράνομη αλίευση και εμπορία ολοθουρίων, ή ψωλών ή πούτσων ή αγγουριών της θάλασσας με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για μη αναστρέψιμες