Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε, τελικά, ένα καλό στις ΗΠΑ, παράδειγμα για μίμηση

Τελευταία, τα ΜΜΕ ΗΠΑ και ειδικά τα αξιόλογα προγράμματα στην τηλεόραση, άρχισαν να ασχολούνται με ένα θέμα σημαντικό, που το σύστημα δεν τολμούσε πριν να αγγίξει: