Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Αλλογενείς οι κυβερνώντες μας.

Τα τελευταία 100 χρόνια όσοι κυβέρνησαν τον τόπο ήταν σίγουρα αλλογενείς και όχι Έλληνες την καταγωγή, ούτε κατ'ελάχιστον.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που κατάφερε και εξαφάνισε όλον τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ήταν το γένος Ζελόν.  

Για τον Καραμανλή δεν υπάρχουν μαρτυρίες