Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Αιρέσεις πίσω από το Gay Pride, Νικολαϊτες?


Νικολαϊτες: Πίστευαν στην κοινοκτημοσύνη κι επέτρεπαν ελεύθερα τις σεξουαλικές επιμιξίες μεταξύ των μελών των κοινοτήτων τους.. Οι Νικολαϊτες πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών, του φωτός και του σκότους και θεωρούσαν την ύλη ακόλαστη και
αμαρτωλή. Συνιστούσαν ότι « το σώμα πρέπει να βυθίζεται μέσα στις ηδονές, να φθείρεται απ’ τις καταχρήσεις κι έτσι να τιμωρείται». Έλεγαν πως « όσο περισσότερες αμαρτίες και ηδονές προκαλεί ο άνθρωπος τόσο περισσότερο θα προκαλέσει το θείο έλεος και τη χάρη του Θεού». Συμβούλευαν δε στους παντρεμένους να σοδομούνται για να μην υπάρχει το αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι. Ο ηγέτης των Νικολαϊτών ζήλευε την όμορφη γυναίκα του κι όταν προκλήθηκε ότι οι καλοί κι αφοσιωμένοι δεν πρέπει να είναι όμηροι της σάρκας, τη διέθεσε στην κοινότητα για σεξουαλική χρήση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τονίζει : « Μισώ και εγώ τα έργα των Νικολαϊτών».

Νικολαϊτισμός, αποκαλείται η γνωστική αίρεση, σύμφωνα με την οποία η λύτρωση-γνώση για τον άνθρωπο επέρχεται κατά την απαλλαγή της σαρκός, μέσα από ακολασία, βρώση ειδωλόθυτων και γενικά καταχρήσεων καταφθοράς της σαρκός. Οι Νικολαΐτες αποτέλεσαν την πλέον αντινομική αίρεση των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού, οι οποίοι με το πρόσχημα της χριστιανικής ελευθερίας, επιθυμούσαν επιστροφή στον ηθικό έκλυτο βίο των εθνικών. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο Καισαρείας η αίρεση διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα

Μήπως το Gay Pride δεν είναι ο σωστός τρόπος έκφρασης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων και της αποδοχής από την πλειονότητα?


1 σχόλιο:

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..