Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κωμωδοί ή Τραγωδοί:;;;


Οι διευθύνοντες τους λαούς είναι κωμωδοί ως πάντες οι άνθρωποι . Αλλ' είναι έξοχοι κωμωδοί , έχουσι τα δάκρυα εις το όμμα και την
ειρωνείαν εις την καρδίαν , την φιλοφρόνησιν εις τα χείλη και την εκδίκησιν εις τον νουν , την μετριοφροσύνην εις το ήθος και αλαζονείαν άκραν εν τη ψυχή . Ο ασπασμός αυτών είναι ενίοτε νεύμα προς τον δήμιον (χαρακτήρες ) Δ .Παπαρρηγόπουλος .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..