Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Έφυγε ένας προφήτης..

Έφυγε ένας προφήτης, ένας καλλιτέχνης που ήξερε να θίγει τα κακώς κείμενα της εποχής του. Τουλάχιστον εκεί που πάει θα μπορεί χωρίς