Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,


Μην έχετε εμπιστοσύνη στους εκάστοτε Κυβερνώντες διότι:
Οι διευθύνοντες τους λαούς είναι κωμωδοί ως πάντες οι άνθρωποι . Αλλ' είναι έξοχοι κωμωδοί, έχουσι τα δάκρυα εις το όμμα και την
ειρωνείαν εις την καρδίαν, την φιλοφρόνησιν εις τα χείλη και την εκδίκησιν εις τον νουν, την μετριοφροσύνην εις το ήθος και αλαζονείαν άκραν εν τη ψυχή. Ο ασπασμός αυτών είναι ενίοτε νεύμα προς τον δήμιον.

Αφυπνιστείτε


Ω παίδες Ελλήνων ίτε,
- Ελευθερούτε Πατρίς, ελευθερούτε δε παίδας,
- Γυναίκας, Θεών τε Πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων
- νυν υπέρ πάντων αγών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ω τέκνα των Ελλήνων προχωρείστε. Ελευθερώστε την Πατρίδα, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ναούς των πατρώων Θεών, τους τάφους των προγόνων. Τώρα υπεράνω όλων ο αγώνας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..