Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Ο εχθρός είναι εντός, πέρασε τις πύλες σήμερα..

Σχέδιο αφανισμού του Ελληνισμού εξυφαίνετο για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε την εντολή στον Γιάννη Βλαχογιάννη να δημιουργήσει τα αρχεία του κράτους, γιατί μέχρι