Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,


Μην έχετε εμπιστοσύνη στους εκάστοτε Κυβερνώντες διότι:
Οι διευθύνοντες τους λαούς είναι κωμωδοί ως πάντες οι άνθρωποι . Αλλ' είναι έξοχοι κωμωδοί, έχουσι τα δάκρυα εις το όμμα και την

Υπεβλήθη σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας ενώ είχε ρήξη στομάχου.

«Αν είχα πάει το παιδί μου στο νοσοκομείο "Παίδων" στην Αθήνα θα ζούσε...», λέει συντετριμμένος ο πατέρας της 13χρονης μαθήτριας από τη Λαμία, που έχασε τη ζωή της μετά από μία

ΠΥΡΛΕΙΑ


Παρά τοις Αιγυπτίοις οι νεκροί εδικάζοντο προ της ταφής. Τον νεκρόν έφερον εις τας όχθας ένθα υπήρχον οι Δικασταί και ο