Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Τουρκοεκδήλωση με χορηγό την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης ;

Η Kοινότητα Νέων Ακαδημαϊκών (GAT) λειτουργεί υπό την αιγίδα της GTGB . Του παράνομου δηλαδή σωματείου ¨Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής¨ που ουσιαστικά αποτελεί παράρτημα του