Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Μια κοινωνία ανώριμη, ναρκισσιστική, δίχως σαφή όρια -στην οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα – προσπαθεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της

Φώναζαν και κραύγαζαν ότι δεν είχαν καθαρό νερό  στα σπίτια τους .Παραστάσεις παρακαλετά απειλές καινούργια γεώτρηση. Το αποτέλεσμα να έχει το χωριό καθαρό νερό.
Στο ερώτημα όμως για πόσο καιρό θα έχουν:;; απάντηση δίνει η

Ο Καρκίνος θα θερίσει τα επόμενα χρόνια εμείς τον σπείραμε .

«Το κλοφέν, ή διαφορετικά PCB’S, είναι μία τοξική ουσία μη πτητική, που δεν εξατμίζεται και δεν εξαερώνεται γρήγορα, δηλαδή, και έτσι συγκεντρώνεται σε ιζήματα και διεισδύει στην