Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Βοήθεια Χριστιανοί έρχονται οι Αγαρηνοί φώναζαν οι νησιώτες

Βοήθεια Χριστιανοί έρχονται οι Αγαρηνοί φώναζαν οι νησιώτες επί τουρκοκρατίας και ταυτόχρονα κτυπούσαν τις καμπάνες,για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της σφαγής της αρπαγής και της λεηλασίας και στη συνέχεια πάλευαν και πολεμούσαν άνδρες γυναίκες σαν θεριά.
Σήμερα οι Αγαρηνοί εισβάλουν ανενόχλητοι και νέμονται τα κόπια