Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Koriopolis: Ο Άρειος Πάγος καταδίκασε δικαστή για μεροληψία υπέρ Μαρινάκη

Για μεροληψία καταδικάστηκε από τον Άρειο Πάγο ο εφέτης Ιωάννης Τζιμπλάκης ο οποίος ήταν εισηγητής στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το οποίο εξέδωσε το παραπεμπτικό βούλευμα για την υπόθεση του Koriopolis που αφορά στημένα παιχνίδια της ποδοσφαιρικής περιόδου 2009-2011.

Το εννεαμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου τιμώρησε τον δικαστή Ι. Τζιμπλάκη με πρόστιμο ίσο με τις καθαρές αποδοχές

SOS Προσοχή όσοι δεν Εμβολιάστηκαν και θα ασθενήσουν.


SOS Προσοχή  όσοι δεν Εμβολιάστηκαν και θα ασθενήσουν πρέπει