Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Περί του ήθους της πολιτικής.

Ήθος ανθρώπω δαίμων 

Η φράση αυτή προέρχεται από τον Ηράκλειτο και σημαίνει: "ο χαρακτήρας του ανθρώπου καθορίζει τη ζωή του, είναι η μοίρα του, ο θεός του"...