Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Επιστολή ερωτημάτων προς τους βουλευτές κυβερνήσεως και λοιπούς.

Σας συγχαίρουμε για το έργο σας και ζητούμε ορισμένες διευκρινήσεις για παλαιά ψηφισθέντα και νέα  νομοσχέδια.   
Για το τεράστιο νομοθετικό έργο  που σας περιμένει, θα θέλαμε να