Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μας μετά τῶν ἀλλοφύλων.ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη ἐπιλογή τοῦ Ἐρντογάν ὁ πόλεμος.

Μανώλης Κοττάκης
Πρίν ὁ φόβος κυριεύσει τό τρομαγμένο καί ταλαιπωρημένο ἀπό τήν δεκαετία ἔθνος μας, ἄς ἀπαντήσουμε: Ὄχι. Ἄν ὅμως μέ ὅπλο τόν φόβο πού προκαλεῖ ἕνας πόλεμος ἐπιχειρήσει καί πάλι νά ἐπιβάλει τό σύνολο τῶν διεκδικήσεων πού ἡ Τουρκία θεωρεῖ ὡς διαφορές της μέ τήν Ἑλλάδα