Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Εγκληματούν ατιμώρητοι πολιτικοί και Μουσουλμάνοι.

‘Η κρισιμότης εις την οποίαν έχουν περιέλθει το εθνικά μας πράγματα και οι μεγάλοι κίνδυνοι προς τους οποίους φερόμεθα επιβάλλουν, περισσότερον από πάντοτε, γυμνήν, οσονδήποτε ωμή

Οι «σημαδεμένες τράπουλες» για τον οδοφωτισμό και ο ρόλος τ.συνεργάτη ευρωβουλευτή

Η Ελλάδα, ως χώρα-μέλος της ΕΕ, πρέπει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση των εκπομπών διοξειδίου...
του άνθρακα και ένα από τα μέτρα είναι η μείωση της κατανάλωσης ή, καλύτερα, της σπατάλης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι δήμοι της χώρας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή την εθνική στρατηγική, διότι είναι