Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα

Διαφορετικά εορτάζεται η Πρωτοχρονιά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα ήθη και τα
έθιμα του κάθε τόπου «χρωματίζουν» τις γιορτινές αυτές μέρες και αποτελούν μια όαση
χαράς για μικρούς και μεγάλους.
Η 1η Ιανουαρίου ως αρχή του χρόνου επικράτησε να γιορτάζεται στη Ρώμη από το 48
π.Χ. και πήρε πολλά στοιχεία από τη ρωμαϊκή γιορτή Σατουρνάλια. Από τότε, την 1η
Ιανουαρίου δέχτηκαν ως Πρωτοχρονιά όλοι οι λατινογενείς και ρωμαιοκρατούμενοι λαοί.
Η ορθόδοξη όμως εκκλησία, της εποχής κυρίως του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή