Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Η Γνώση δεν είναι Σοφία είναι ανοησία ορισμένες φορές.

Στην πολιτική και στα μαθηματικά το άθροισμα πολλών μηδενικών είναι ένας επικίνδυνος αριθμός.Χωρίς τους άλλους, κανένας δεν θα ήταν κάτι άλλο από το τίποτα και εσείς  συνειδητοποιείτε τι είστε κύριε;Ένα μεγάλο ΤΙΠΟΤΑ,έχετε γνώσεις το τι περιέχουν τα βιβλία του εκδοτικού σας οίκου,αλλά είσθε ανίκανος όπως μας