Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

«Ὁ Ἀττίλας ἔχει ἀρχίσει»

Μανώλης Κοττάκης Ιαν 07
ANTI τοῦ τακτικοῦ Σαββατιάτικου σημειώματός μου σήμερα ἐπιλέγω νά σᾶς μεταφέρω τήν στιχομυθία δύο Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν πού…

Τήν προδοσία πολλοί ἠγάπησαν…

Η «ΕΣΤΙΑ» ὑπερασπίζεται τό δικαίωμα στήν διαφορετική γνώμη, ἐκτός ἄν τίθεται ζήτημα ὠμῆς παραβιάσεως θεμελιωδῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως εἶναι δικαίωμα συνταγματικῶς κατοχυρωμένο. Καί κατά τοῦτο διαφωνεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ καθηγητοῦ Νεωτέρας Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέλους τοῦ πολιτικοῦ συμβουλίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπιφανοῦς ἐκσυγχρονιστοῦ Ἀντώνη Λιάκου νά «κατεβάσει» τήν ἀνάρτησή του ἀπό τό Facebook μέ τήν ὁποία θεωρεῖ ἕωλη, τυχοδιωκτική καί μοιραία γιά τήν Ἑλλάδα τήν συμφωνία γιά τόν ἀγωγό EastMed. Οἱ