Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Στο ίδιο έργο θεατές Μεταναστευτικό. Εξαγγελίες-παραμύθια της ΝΔ.

Μια παροιμία: Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όπερ μεθερμηνευόμενο, το ψέμα δεν προχωρά πολύ μακριά, κάποια στιγμή φανερώνεται και τελειώνει.
Αυτό ισχύει για τις εξαγγελίες-παραμύθια  της ΝΔ.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει κάνει τα αντίθετα από όσα εξήγγειλε