Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ὁ Τράμπ ἀπαιτεῖ νά βάλουμε τό Αἰγαῖο στό ράφι τῆς Ἱστορίας!

Συμφωνία γιά τήν Μεσόγειο σημαίνει ὅτι μένουν ἐκκρεμεῖς οἱ τουρκικές διεκδικήσεις στό Ἀρχιπέλαγος!!!


ΤΕΛΙΚΩΣ τίποτε σέ αὐτή τήν ζωή δέν εἶναι τυχαῖο. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς ἔχουν μελετήσει ἐξαντλητικά τίς θέσεις Ἑλλάδος καί Τουρκίας, θέλουν νά μεσολαβήσουν γιά νά ἀποτραπεῖ