Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Ανθρωπάκο σε περιφρονούν και εσύ φωνάζεις ζήτω» ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ:

Ξέρεις, Ανθρωπάκο, πως θα ένιωθε ένας αετός άμα έκλωθε αυγά μιας κότας;Αρχικά ο αετός νομίζει ότι θα κλωσήσει μικρά αετόπουλα που θα μεγαλώσουν. Μα εκείνο που βγαίνει από τα αυγά δεν είναι παρά μικρά κοτόπουλα. Απελπισμένος ο αετός εξακολουθεί να ελπίζει πως τα κοτόπουλα θα γίνουν αϊτοί. Μα που